Legea nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Parlamentul Romaniei adopta urmatoarea lege:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1
(1) Detectivul particular este persoana atestata in conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala, privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice si juridice, desfasoara activitati specifice de investigare […]

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara regelementarilor legale […]

(3) Informatiile obtinute in urma activitatii desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, in conditiile prezentei legi.

Art. 2
(1) Detectivul particular isi poate exercita profesia, dupa caz, in cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, conform legislatiei comerciale si care functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane.

(2) Obiectul de activitate al societatilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

[…]

Legea 353/2004 pentru modificarea si completarea Legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Norme de aplicare a Legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Vizitati si: