• verificarea potentialilor parteneri de afaceri, persoane fizice sau juridice, sub raportul:
  • solvabilitatii sau seriozitatii acestora
  • corectitudinii in indeplinirea obligatiilor asumate prin contract
 • asigurarea protectiei impotriva scurgerilor de informatii din sfera vietii private sau a acivitatii agentilor economici
 • verificarea angajatilor sau a candidatilor pentru anumite functii din cadrul firmei, privind compatibilitatea etico-morala a acestora cu ocuparea anumitor posturi
 • verificarea clientilor firmelor de asigurari care sunt susceptibili de obtinerea frauduloasa a primelor de asigurare
 • verificarea angajatilor care incearca sa se sustraga de la indeplinirea sarcinilor de serviciu
 • prevenirea colaborarii cu parteneri de risc sau cu intentii delictuale
 • verificari patrimoniale, cadastrale, testamentare, ipotecare
 • identificarea debitorilor si stabilirea solvabilitatii lor si a bunurilor ce urmeaza a fi executate pe cale judecatoreasca
 • investigarea operatiunilor de instrainare a unor bunuri avand ca scop diminuarea patrimoniului
 • investigatii private cu privire la situatia economico-sociala si etico-morala a angajatilor ori a partenerilor sau potentialilor parteneri de afaceri
 • obtinerea de informatii privind concurenta neloiala
 • investigatii private cu privire la identificarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii unei parti in proces si activitati de recuperare a lor
 • alte investigatii private in legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele si imprejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenesti precum si a dispozitiilor legale

Vizitati si: