Detectiv Particular Constanta - Martin

ADEVĂRUL VĂ VA FACE LIBERI !

Deviza noastră este CALITATE si DISCRETIE!

Gama de servicii prestate este conformă cu atributiile detectivilor particulari

ContactTarife

Detectivi particulari Constanta din 2009

Cabinetul Martin Detectiv Constanta s-a constituit si inregistrat in Constanta, având ca obiect unic de activitate servicii de investigatii private desfasurate de detectivi particulari.

Discretie totala

Detectivi cu experienta de lunga durata in domeniu

Standarde inalte

Raportul dintre detectiv si client au la baza principiul aflarii adevarului

Afla adevarul

Pastram secretul profesional si respectam libertatile fundamentale

Discretie totala

Cabinetul are licenta de functionare nr. 15031/2009 eliberată de Inspectoratul General al Politiei Romane si functionează in baza Legii 329/2003 si a Normelor de aplicare a acesteia privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificarile si completările ulterioare, stabilite de Legea 353/2004.

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRA in cazul unei eventuale colaborări cu cabinetul Martin Detectiv Particular Constanta sunt:

 • servicii de investigatii private complexe si de calitate
 • tarife moderate si negociabile
 • transparentă totală fata de client
 • deontologie
 • domenii de investigatii

 

Activitate in domeniu

Clienti multumiti

%

Discretie

Detectivi particulari Constanta pentru persoane fizice/ juridice

Gama de servicii prestate este conformă cu atributiile detectivilor particulari din Legea 329/2003 si a Normelor de aplicare a acesteia.

Fată de alte societati similare, cabinetul se diferentiază prin:

 • servicii de consultantă GRATUITE
 • disponibilitatea maximă fată de client
 • tarife decente in conditii de calitate maximă
 • eficacitate garantată in rezolvarea cazurilor
 1. Discutii preliminare intre detectivul particular Constanta si client, cu privire la obiectul activitătii de investigatie privată (consultanta)
 2. Incheierea conventiei scrise intre detectivul particular si client, conform prevederilor legale (contract)
 3. Completarea cererii de investigatii de către client
 4. Pregătirea procesului investigativ de către detectivul privat Constanta in cooperare cu clientul
 5. Derularea propriu-zisă a investigatiei private
 6. Intocmirea notei sau a raportului de investigatie de către detectivul particular si predarea acestuia clientului, impreună cu toate mijloacele de probă obtinute (foto, video etc.)

Deontologie – norme de conduita si obligatii etice

Cabinetul individual detectiv particular Martin Detectiv respectă si se conduce după o serie de norme si principii deontologice absolut necesare in excercitarea profesiei:

 • dreptul oricarei persoane la aflarea adevarului
 • impartialitate in abordarea cazurilor
 • păstrarea secretului profesional
 • respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului

Principiile etice care stau la baza activitatii detectivilor:

 • corectitudine, demnitate si onestitate
 • respectarea intimitatii si confidentialitatii datelor obtinute
 • standarde morale si de competentă profesională ridicate

Standardele cabinetului Martin Detectiv in relatia cu clientii:

 • raporturile dintre detectiv si client au la bază principiul aflării adevarului
 • oferă beneficiarilor săi servicii de investigatii private de inaltă calitate cu informatii complete si exacte
 • procesul investigativ se desfăsoară in cooperare cu clientul, asigurandu-se o transparentă totala fată de acesta
 • respectă cu strictete intimitatea si confidentialitatea datelor obtinute in activitatea de investigatie privată

Legea nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Parlamentul Romaniei adoptă urmatoarea lege:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1
(1) Detectivul particular este persoana atestata in conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala, privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice si juridice, desfasoara activitati specifice de investigare […]

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara regelementarilor legale […]

(3) Informatiile obtinute in urma activitatii desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, in conditiile prezentei legi.

Art. 2
(1) Detectivul particular isi poate exercita profesia, dupa caz, in cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, conform legislatiei comerciale si care functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane.

(2) Obiectul de activitate al societatilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

[…]

Legea 353/2004 pentru modificarea si completarea Legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Norme de aplicare a Legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Servicii dedicate persoanelor fizice

 • supravegherea si urmarirea de persoane pentru a afla conduita si moralitatea publică a acestora
 • identificarea adresei, ocupatiei si a stilului de viată al unei persoane
 • investigatii private cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu, altele decât cele aflate in investigatie la organele specializate ale statului
 • bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală, instrainate in scopul prejudicierii părtilor in proces
 • obtinerea de informatii privind fidelitatea conjugala sau anumite disfunctii etico-morale care pot impiedica dezvoltarea unei relatii de cuplu
 • investigatii private cu privire la comportamentul, anturajul si preocupările ascunse ale copilului
 • verificări privind abuzul asupra copiilor
 • solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice
 • identificarea de bunuri sau valori disparute
 • verificarea, indentificarea si instiintarea clientului asupra unor medii viciate si a unor posibili factori de risc la care acesta se poate expune
 • verificarea activitatii unor persoane, parteneri de viată sau de afaceri, asupra carora planează suspiciuni de infidelitate sau de necinste
 • culegerea de informatii premaritale
 • obtinerea de documente privind stabilirea filiatiei sau care să ateste gradul de rudenie cu anumite persoane
 • verificari complexe cu privire la copiii care urmează a fi infiati si la familiile acestora
 • alte investigatii private legale la cererea clientului

Servicii dedicate persoanelor juridice

 • verificarea potentialilor parteneri de afaceri, persoane fizice sau juridice, sub raportul:
  • solvabilitatii sau seriozitatii acestora
  • corectitudinii in indeplinirea obligatiilor asumate prin contract
 • asigurarea protectiei impotriva scurgerilor de informatii din sfera vietii private sau a acivitatii agentilor economici
 • verificarea angajatilor sau a candidatilor pentru anumite functii din cadrul firmei, privind compatibilitatea etico-morala a acestora cu ocuparea anumitor posturi
 • verificarea clientilor firmelor de asigurari care sunt susceptibili de obtinerea frauduloasa a primelor de asigurare
 • verificarea angajatilor care incearca sa se sustraga de la indeplinirea sarcinilor de serviciu
 • prevenirea colaborarii cu parteneri de risc sau cu intentii delictuale
 • verificari patrimoniale, cadastrale, testamentare, ipotecare
 • identificarea debitorilor si stabilirea solvabilitatii lor si a bunurilor ce urmeaza a fi executate pe cale judecatoreasca
 • investigarea operatiunilor de instrainare a unor bunuri avand ca scop diminuarea patrimoniului
 • investigatii private cu privire la situatia economico-sociala si etico-morala a angajatilor ori a partenerilor sau potentialilor parteneri de afaceri
 • obtinerea de informatii privind concurenta neloiala
 • investigatii private cu privire la identificarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii unei parti in proces si activitati de recuperare a lor
 • alte investigatii private in legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele si imprejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenesti precum si a dispozitiilor legale

Contacteaza-ne pentru discretie si calitate

Detectivi Privati Constanta